Forum

ใบอนุญาตทำงานในประเ...
 
Уведомления
Очистить все
Профиль форума
ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย
ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย
Группа: Зарегистрирован
Присоединился: 2021-10-28
New Member

Обо мне

Work Permit มีกี่ประเภท ... ใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit คือ ใบอนุญาตประกอบอาชีพสำหรับคนต่างด้าว เป็นใบอนุญาตที่รัฐออกให้แก่คนต่างด้าวที่ประสงค์จะทำงานในอาชีพที่ไม่ห้ามคนต่างด้าวทำในราชอาณาจักร Work Permit ที่ออกให้นั้นจะกำหนดอายุและเงื่อนไขเกี่ยวกับการทำงานเอาไว้  
  
ร่วมหาคำตอบ Work Permit คืออะไร, Work Permit มีกี่ประเภท, ทำ Work Permit ให้ชาวต่างชาติ ราคา, ทำ Work Permit หรือ รับทำใบอนุญาตทำงานในไทย ได้จากบทความ ที่นี่ไปพร้อมกัน  
  
Visa หรือ การตรวจประทับตรา คือเอกสารแสดงการอนุญาตให้อยู่ในประเทศ เป็นการชั่วคราวด้วยเหตุต่าง ๆ เช่น ท่องเที่ยว การทำงาน เรียน เป็นต้น โดยทั่วไปออกให้โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง   
  
ใบอนุญาตทำงาน เป็นเอกสารที่ออกให้เพื่อแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ ซึ่งต้องใช้ประกอบกับ Visa ทำงาน หรือ Visa อื่น ๆ ที่อนุญาตให้ทำงานในประเทศได้  
  
ติดตามเกร็ดความรู้อื่นๆ เร็วๆนี้ เกี่ยวกับเรื่อง กฎระเบียบ และเอกสาร ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย, เอกสารสำหรับยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน (Work Permit),  
ข้อยกเว้นเกี่ยวกับความจำเป็นในการได้รับใบอนุญาตทำงาน, ตัวอย่างใบอนุญาตทํางาน Work Permit และ ใบอนุญาตทํางาน Work Permit ในโรงงาน...  
  
ป้ายกำกับ : รับทำ Work Permit ให้ชาวต่างชาติ, ทำ Work Permit, งานที่ต้องขอ Work Permit

Местоположение

Род деятельности

งานที่ต้องขอ work permit
Социальные сети
Активность участников
0
Сообщения на форуме
0
Темы
0
Вопросы
0
Ответы
0
Комментарии к вопросам
0
Лайк
0
Полученные одобрения
0/10
Рейтинг
0
Записи блога
0
Комментарии блога
Поделиться: